Stilmace Dienstverlening

Wet- en regelgeving

Ziet u door de bomen het bos nog?

 

Stilmace biedt praktisch advies en ondersteuning bij:

  • De Arbowet & onderliggende regelgeving
  • Het maken van de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie
  • Het uitvoeren van maatregelen in het Plan van Aanpak
  • Wet Milieubeheer (en voorbereiding Omgevingswet)
  • Voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
  • Het opstellen van een V&G- en/of VGM-plan uitvoeringsfase
  • Geven van voorlichting, bijvoorbeeld toolboxmeeting
  • Houden van toezicht d.m.v. werkplekinspecties

 

NIEUW